KVK Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARINI KULLANMALARI İÇİN BAŞVURU FORMU

Bu başvuru formu Veri Sahibi olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) Madde 11 kapsamında yer alan haklarınızı kullanabilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Lütfen Kanun kapsamında yapacağınız talebinizin yerine getirilebilmesi için aşağıdaki başvuru formunu açık ve tam bir şekilde doldurunuz.

Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar istenebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığının teyidini isteyebiliriz.

Yaptığınız başvuruyu bizlere ulaştığı tarihten itibaren mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 gün içerisinde yanıtlandıracağız. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması veyahut anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.

Başvurunuzda yer alan talebinizi ücret almadan gerçekleştirmeye çalışacağız ancak işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen tarifedeki ücreti sizden talep edebiliriz.  Kurul’un belirlediği ücret tarifesine göre; başvurunuza yazılı olarak cevap vermemiz halinde on sayfaya kadar sizden ücret almayacağız ancak on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alabiliriz. Başvuruya cevabı CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında vermemiz halinde kayıt ortamının maliyeti kadar bir ücret talep edebiliriz.

Başvurunuz ve başvurunuza verdiğimiz cevabımız savunma hakkımızı kullanabilmemiz için veri tabanlarımızda saklanabilir ve gerekmesi halinde adli makamlarla ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve Kurulu ile paylaşılabilir.

 

1.KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN (VE VARSA TEMSİLCİSİNİN) KİMLİK VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adı – Soyadı:

Temsilci Adı-Soyadı:

T.C. Kimlik No:

Temsilci T.C. Kimlik No:

Telefon Numarası:

Adres:

E-posta Adresi:

Şirketimizle Olan İlişkiniz:

2.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDAKİ TALEBİM

“(Şirketinizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum, Eğer şirketiniz hakkımda kişisel veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum gibi.)”

3.BAŞVURUMA VERİLECEK YANITIN BİLDİRİLME YÖNTEMİ (lütfen sadece bir yöntem belirleyiniz)

Adresime gönderilmesini istiyorum.

  • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

  • Elden teslim almak istiyorum. (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

4.VERİ SAHİBİ/TEMSİLCİ OLARAK BEYANIM

Bu başvuruyu Veri Sahibi veya Veri Sahibinin kanuni temsilcisi sıfatıyla kanunen yapmaya yetkili olduğumu, başvuruda yer alan bilgi ve belgelerin güncel ve doğru olduğunu, hukuka aykırı, yanlış ve yanıltıcı hiçbir bilgi sağlamadığımı kabul ve beyan ederim.

Yetkisiz bir başvuru yapmam halinde başvurum üzerine kanuna aykırı veya haksız bir şekilde kişisel verilere dair bilgilerin paylaşılmasına neden olabileceğimi ve bundan dolayı Şirketinizin ve ilgili kişilerin doğabilecek zararlarından sorumlu olacağımı kabul ederim.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi

Adı Soyadı:

Telefon numarası ve/veya E-posta adresi:

Başvuru Tarihi:

İmza:

——————————-

Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla sizinle telefon ve/veya e-posta adresiniz üzerinden iletişime geçerek ek doğrulamalar gerçekleştirebiliriz. Bu nedenle telefon veya e-posta adresinizden birini mutlaka belirtmenizi rica etmekteyiz.