ESG (Environmental Social and Governance) Nedir?

Dilimize çevresel, sosyal, yönetişim olarak çevirebileceğimiz ESG, şirketlerin ve yatırımların, bu üç ana başlıkta özetlenen, finansal olmayan değerlendirme kriterlerini ifade eder.

Günümüzde hem tüketiciler hem de yatırımcılar, şirketleri ve yatırımları artık sadece karlılık anlamında değerlendirmeyip, dünyamıza ve geleceğe olan katkısını da dikkate almaktadır. Bu nedenle, bir yatırımın performansını ya da şirketin gelecekteki finansal durumunu öngörmek için aşağıda açıklamalarına yer verdiğimiz ESG kriterleri çok büyük önem taşımaktadır

  • Environmental / Çevresel: Şirket operasyonlarının, yatırım faaliyetlerinin çevreye olan etkileri olarak özetleyebileceğimiz bu kriter; iklim krizi, atık yönetimi, enerji tüketimi, karbon ayak izi, emisyon, su tüketimi gibi değerlendirme başlıklarını kapsar.
  • Social / Sosyal: Bir şirket ya da kurumun, kurduğu tüm sosyal ilişkilerine yakından bakmayı amaçlayan bu kriter ile hem çalışanlara hem de tüm paydaşlara karşı olan sorumluluğun ölçülmesi hedeflenmektedir. Tüketicilere doğru bilgi verilmesi, müşteri verilerinin korunması, çalışan haklarının korunması gibi değerlendirme başlıklarını kapsar.
  • Corporate / Yönetişimsel : Hesap verilebilirlik, topluma karşı şeffaflık ve öz denetim konularında değerlendirme yapılmasını amaçlayan bu kriter başlığı altında, sistem kontrolleri, yetki ve sorumluluk zincirleri düşünülebilir.

GRI (Global Reporting Initiative) Nedir?

Küresel Raporlama Girişimi, en kısa anlatımı ile, 1997 yılında kurulmuş, ve sürdürülebilirlik raporlaması için küresel standartları belirleyen, Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (Global Compact) ile işbirliği içinde çalışan bağımsız bir kuruluştur. Küresel olarak sürdürülebilirlik konusunda en çok tercih edilen raporlama çerçevesidir.

Günümüzde artık, şirket faaliyetlerinin ya da yatırımlarının, çevreye ve topluma karşı olan sorumluluğunu gözeten ve fonlama kararlarını buna göre yapan bankalar, yatırımcılar ya da hissedarlar tarafından da sürdürülebilirlik raporlaması talep edilmektedir. Pangea ESG olarak, global ölçekte kabul görmüş, belirli standartlara sahip GRI Sürdürülebilir Raporlama hizmetimiz ile şirketlerin sürdürülebilir performanslarını kapsamlı bir şekilde raporluyor ve fonlama ilişkisi kuracağı paydaşlarına sunmasına imkan tanıyoruz.