Hizmetlerimiz

Finansal Yeniden Yapılandırma

Kredi Verenlerin görevlendirmesi ile vadesinde ödenemeyen kredilerin Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) kapsamında yeni bir ödeme planına bağlanabilmesi için ilgili senaryoların ve nakit akışlarının oluşturulması…

Yapılandırma Denetimi

Finansal yeniden yapılandırma (FYY) sonrasında yapılandırma şartlarının gerçekleştiğinin aylık olarak izlenmesi ve kredi verenlere düzenli olarak raporlanması…

Finansal ve Teknik Kontrolörlük

Kredi Verenler adına Türkiye’de veya yabancı ülkelerde inşa edilen projelerin fiziksel ve finansal olarak izlenmesi ve ilerleme raporlarının hazırlanması…

Finansal Danışmanlık

Şirketlerin finansal durumlarının ve metriklerinin, banka ilişkilerinin, kredi yönetimlerinin iyileştirilmesi, M&A süreçlerine destek verilmesi, şirket değerlerinin belirlenmesi…

Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

Şirketlere yönelik, özellikle kredi veren bankalarca talep edilen, GRI ( (Global Reporting Initiative / Küresel Raporlama Girişimi) standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması.

Haberler ve Güncellemeler