Hizmetlerimiz

Finansal ve Teknik Kontrolörlük

 • Kredi Verenler adına Türkiye’de veya yabancı ülkelerde inşa edilen projelerin fiziksel ve finansal olarak izlenmesi ve ilerleme raporlarının hazırlanması.
 • Projelerin Kredi Verenlerin bakış açısına göre izlenmesi.
 • Projelerde oluşacak olası gecikmelerin tespit edilmesi.
 • Proje bütçesinde yaşanabilecek artışların tespit edilmesi.
 • Projede yaşanabilecek muhtemel sorunların önceden öngörülmeye çalışılması ile kreditörlerin önceden bilgilendirilmesi.

Finansal Yeniden Yapılandırma

 • Kredi Verenlerin görevlendirmesi ile vadesinde ödenemeyen kredilerin Finansal Yeniden Yapılandırma (FYY) kapsamında yeni bir ödeme planına bağlanabilmesi için ilgili senaryoların ve nakit akışlarının oluşturulması.
 • Borçluların finansal durumlarının değerlendirilmesi.
 • Firmaların geçmiş dönem mali verileri ve ödeme performansları değerlendirilerek gerçekleştirebilecekleri borç servisinin Kredi Verenlere raporlanması.

Finansal Danışmanlık

 • Şirketinizin mevcut finansla durumunu analiz ediyor ve büyük resmi görmenize yardım ediyoruz.
 • Şirketinizin büyüme hedeflerine ulaşması için finansal olarak nasıl bir yol izlemeniz gerektiğini birlikte belirliyoruz.
 • Bankalarla olan ilişkilerinizin sağlam temellere oturması için birlikte çalışıyor ve bankalarla yapacağınız iletişim stratejisini kuruyoruz.
 • Şirketinize sermaye ve know-how desteği verecek ortağı bulmak için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Yapılandırma Denetimi

 • Finansal yeniden yapılandırma (FYY) sonrasında yapılandırma şartlarının gerçekleştiğinin izlenmesi ve Kredi Verenlere raporlanması.
 • Kredi Verenlerin görevlendirmesi ile yapılandırmanın şartlarının gerçekleştiğinin kontrolü ve yapılandırmanın dinamik denetiminin yapılması.
 • FYY şartlarına göre firmanın faaliyetlerinin izlenerek Kredi Verenlere raporlanması.

Proje Finansman Danışmanlığı

 • Girilmesi planlanan yeni sektörlerdeki veya mevcut sektördeki işleri büyütmek için yapılacak yatırımların proje finansman kredisi alabilmesi için gerekli dokümantasyonun hazırlanması.
 • Projelerin finansal model ve fizibilitelerinin hazırlanması.
 • Projeler için kredi tutar ve vadesini belirlenmesi, bankalarla yapılacak kredi görüşmeleri için destek verilmesi.

Bağımsız YK Üyeliği

 • Şirketlerin Yönetim Kurulu’nda bağımsız üye olarak görev alınması ve gerekli alanlarda yapılacak iyileştirmeler ile şirketlerin daha başarılı yönetilmesinin sağlanması,
 • Şirketlerin Faaliyetlerinin verimliliğinin denetlenmesi,

Pangea ESG ile Sürdürülebilirlik Danışmanlığı

 • Şirketlere yönelik, özellikle kredi veren bankalarca talep edilen, GRI ( (Global Reporting Initiative / Küresel Raporlama Girişimi) standartlarına uygun sürdürülebilirlik raporunun hazırlanması.
 • Sürdürülebilirlik stratejisinin geliştirilmesi ve paydaşları da sürece dahil edecek şekilde, şirkete ait sürdürülebilirlik hedeflerinin ve aksiyon planlarının belirlenmesi.